PROGRESS TRADING

VÝROBA

A skladovanie

palív

 

 

 

hľadáte spoľahlivého obchodného partnera?

Sme slovenský skladovateľ pohonných hmôt so štatútom výrobného podniku vybavený špičkovými technológiami a vlastnými skladovacími kapacitami.

Zabezpečujeme plynulý proces od príjmu, uskladnenia, manipulácie a výroby zmesi až po konečný výdaj pohonných hmôt.

sme vybavení špičkovými technológiami

Špičková technológia našich skladovacích kapacít a dlhoročné skúsenosti v oblasti logistiky pohonných hmôt, zabezpečujú nadštandardné podmienky pre zákazníkov spoločnosti PETROLTRANS, a.s., nášho najväčšieho obchodného partnera.

rýchle a spoľahlivé dodávky pohonných hmôt

Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti príjmu, skladovania, výroby a výdaja pohonných hmôt je predpokladom úspešného vzťahu so všetkými našimi obchodnými partnermi.

najvyššia kvalita pohonných hmôt

Dodržanie najvyššej kvality pohonných hmôt v celom procese logistiky patrí medzi najdôležitejšie úlohy spoločnosti PROGRESS TRADING, a.s.

Spolupráca s akreditovaným laboratóriom EUROFINS / BEL NOVAMANN je zárukou pre dosiahnutie tejto požiadavky.

preskladnených litrov nafty ročne

preskladnených litrov benzínu ročne

spolupráca

Možnosť alternatív pri zabezpečovaní zákonom požadovaného objemu biozložky v pohonných hmotách, schopnosť výroby aditivovaných pohonných hmôt nám umožňuje uspokojiť požiadavky nie len domácich, ale aj zahraničných obchodných partnerov.

transparentné dodržiavanie požiadaviek

Stála spolupráca s Finančnou správou a daňovým dozorom nám umožňuje transparentné dodržiavanie všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na zabezpečenie, logistiku a vysokú kvalitu pohonných hmôt.

vlakových súprav ročne

litrov je kapacita našich skladov

špeciálne palivá podľa vlastnej receptúry

Štatút výrobného podniku nám umožňuje výrobu aditivovaných palív, je predpokladom pre splnenie požiadaviek našich obchodných partnerov, ktorí požadujú výrobu špeciálnych palív podľa vlastných receptúr.

autocisterien ročne

zanalyzovaných vzoriek pohonných hmôt ročne

Trebišov – Výrobné a skladové priestory

Hlavnou činnosťou skladovacieho areálu v Trebišove je zabezpečenie kompletnej logistiky s pohonnými hmotami od príjmu cez uskladnenie a následný výdaj zákazníkom vrátane výroby zákonom stanovených biopalív, ako aj aditivovaných pohonných hmôt.

Moderné technologické vybavenie areálu umožňuje zabezpečiť požadované činnosti na vysokej úrovni. Kvalita pohonných hmôt je kontinuálne sledovaná pracoviskom medzinárodne akreditovaného laboratória, ktoré je prevádzkované v tomto sklade. Celková kapacita skladovacieho areálu v Trebišove predstavuje 14,5 mil litrov pohonných hmôt.

KEŽMAROK – Výrobné a skladové priestory

Areál skladu pohonných hmôt v Kežmarku bol vybudovaný pre potreby zásobovania odberateľov motorovými pohonnými látkami (PHM), olejmi a mazadlami. Z histórie je to bývalý obchodný závod štátneho podniku Benzinol. Aktuálnou hlavnou činnosťou je skladovanie ropných produktov v daňovom sklade so štatútom výrobného podniku pod kontrolou Finančnej správy Slovenskej republiky a následný predaj do sietí čerpacích staníc a veľkoobchodným odberateľom.

Skladové a výrobné priestory sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Kežmarok, v severozápadnej okrajovej priemyselnej časti mesta. Skladujú sa tu ropné produkty – motorová nafta, automobilový benzín, motorové oleje a aditíva do PHM. Prísun ropných produktov je zabezpečený železničnými cisternami na železničnú vlečku, kde sa stáčajú a nadzemným potrubným mostom sa dopravujú do veľkokapacitných skladovacích nádrží. Výdaj ropných produktov prebieha na výdajnej lávke plnením do automobilových cisterien.

Technológia plnenia umožňuje automatizované variantné pridávanie aditív na vylepšenie vlastností pohonných látok podľa požiadaviek odberateľa. Po rozsiahlej rekonštrukcii technologického vybavenia, merania a regulácie v roku 2016 je riadenie skladu automatizované prostredníctvom centrálneho dispečerského pultu. Areál je oplotený, zabezpečený nepretržitou strážnou službou a kamerovým systémom.

 Spoločnosť LACOM Trans pôsobí v oblasti prepravy nebezpečných látok a mechanizačného zabezpečenia.

Spoločnosť UNIPETROL pôsobí na trhu s pohonnými hmotami a mazivami.

PETROLTRANS

Spoločnosť PETROLTRANS je našim najväčším obchodným partnerom, pôsobí v oblasti nákupu a predaja ropných produktov.

naši klienti

Dlhodobo spolupracujeme s našimi partnermi, ktorí patria medzi špičku na slovenskom trhu. Radi by ste s nami spolupracovali? Neváhajte, kontaktujte nás.

 

Title Address Description
RAKOVO
038 42 Rakovo, Slovakia
038 42 Rakovo
KEŽMAROK
Slavkovská 718/9, 060 01 Kežmarok, Slovakia
Slavkovská 9, 
060 01 Kežmarok
TREBIŠOV
Cukrovarská 14/22, 075 01 Trebišov, Slovakia
Cukrovarská 14/22,
075 01 Trebišov

Kontakt

Skladové priestory spoločnosti PROGRESS TRADING, a.s. sa nachádzajú v Trebišove, Kežmarku a Rakove.

Tel.: +421 527 896 420
Email: recepcia@progresstrading.com